Kvalitní
jazykové korektury

Oprava pravopisu, gramatiky a stylistiky českých textů, které vykonávají profesionální jazykoví korektoři.

Naše služby

Naši profesionální korektoři vám upraví text po gramatické, pravopisné i typografické stránce. Standardem je vysoká úroveň znalosti jazyka. Český jazyk je jeden z nejtěžších na světě, dokonalou psanou formu má málokterý Čech. Proto si vaše texty zaslouží kontrolu. Od běžné komunikace, jako jsou e-maily, až po beletristické rukopisy.

Nabízíme korektury

Odborných textů

diplomové práce,
seminární práce, materiály pro státní úřady, právní jednání a další odborné texty

Článků, knih, časopisů

články a rukopisy, knihy, časopisy, archivní písemnosti

Ostatních textů

etikety, brožury, letáky, reklamní slogany, návody a manuály, firemní texty, webové stránky, tiskové zprávy, e-shopy atd.

Ceník

Cena pro studenty
56 Kč/NS

Standardní cena
68 Kč/NS

K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH v zákonné výši 21 %.

Odeslat text ke korektuře

Zašlete poptávku k provedení korektury vašeho textu a náš tým vás co nejdříve kontaktuje.


Zásady Ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky

Každý text si zaslouží být bez chyb

Základní úprava textu zahrnuje kontrolu a opravu pravopisných chyb. Velkých a malých písmen, správného užití y/i, s/z, shody podmětu s přísudkem, interpunkce, zkontrolujeme vám správné skloňování. Eliminujeme veškeré překlepy, upravíme slovní vatu, slovosled, převedeme do spisovné češtiny, nastavíme správně věty a souvětí.

Samozřejmostí je základní úprava typografie dle vašich požadavků. Naformátujeme vám nadpisy, upravíme písmo, odstavce, odrážky. Zkontrolujeme vám mezery.

Použitý způsob a forma českého jazyka je vaší vizitkou.

Váš text bude lépe srozumitelný.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus

Rozšíření sociálního podniku Transkript online s.r.o. o nový provoz – Centrum korektorských prací